• Koszt dojazdu powyżej limitu określonego w pakiecie – 0,95 zł/km
  • Każda kolejna godzina wynajmu powyżej limitu wskazanego w pakiecie – 219zł/h* ( nie dotyczy pakietu mini)
  • Dodatkowy album na zdjęcia od 99 zł
  • Wydruk duplikatów 1 zł/szt.

 RABATY przy wynajmie Fotobudki Śląsk

  • 2,5% zniżki za każdego poleconego klienta, z którym podpiszemy umowę na wynajem fotobudki.

Łączny maksymalny rabat dla klienta – 15%.